Friday, March 13, 2009

Kau yaNG BaGaiMaNa?

SeMaLaM
Kau BeGiTu...
HaRi iNi
Kau BeGiNi!!!
eSoK
eNTaH BaGaiMaNa???

Kau MeNJaDiKaN aKu GeLiSaH
GuNDaH
RiSau...
KeRaNa TiaP HaRi Kau BeRLaiNaN...
BeGiTu SuKaR uNTuKKu FaHaMi
BeGiTu RuMiT uNTuKKu SeLaMi...

BaGaiMaNaKaH DiRiMu YaNG SeBeNaR?
aPaKaH WaRNaMu YaNG SeBeNaR?

130309

No comments: